รูปภาพของ51310126 นางวิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ : Wisanee Yingprasert
Homework ENG-554
 

มีใครเข้าไปทำการบ้านได้แล้วบ้างค่ะ  ไม่เห็นมีรายวิชานี้เลย

รูปภาพของอาจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี
ตอบ: Homework ENG-554
 

ลองค้นหาด้วยชื่อวิชาดูนะคะ  Reading English for Specific Purposes  หรือดูรายชื่อวิชาในสำนักศิลปศาสตร์ บัณฑิตศึกษา  อาจารย์นำแบบฝึกหัดไปใส่ให้แล้ว เริ่มทำได้เลยค่ะ

ถ้ายังหาวิชาไม่เจอ แจ้งด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ