รูปภาพของ52112018 นางสาวณิษาอร กสิพล : Nisaorn Kasipol
ทำอย่างไรดี hum 104 เข้าไปดูไม่ได้
  ต้องการปริ๊นงานด่วนแต่รายวิชาไม่ได้ปรากฏที่ My courses แต่พอไปดูของคนอื่นกลับมีวิชานี้อยู่ อยากรู้จังค่ะว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร  HELP ME !
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Re: ทำอย่างไรดี hum 104 เข้าไปดูไม่ได้
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 21 July 2009, 08:47AM
 

นักศึกษาได้คลิก ออกจากการเป็นสมาชิกของรายวิชานี้ (Unenrol) ค่ะ จึงไม่สามารถเข้ามาในรายวิชานี้ได้อีก ตอนนี้ได้นำรายชื่อกลับเข้าไปเป็นสมาชิกให้แล้วค่ะ

หากต้องการ ออกจากระบบ ให้คลิกที่ออกจากระบบนะคะ ถ้าคลิกที่ ออกจากการเป็นสมาชิกของรายวิชานี้ หมายถึง ไม่ต้องการเป็นสมาชิกรายวิชานั้นแล้ว ไม่ใช่เป็นการออกจากระบบ