รูปภาพของ52142791 นางสาวสุพัตรา กุลีช่วย : Supattra Kuleechauy
การทำเรื่องลาออก
  ถ้าจะลาออกในตอนนี้ คือตอนกลางภาคเรียนเทอม1 จะต้องเสียค่าเทอมมั้ยคะ เพราะยังไม่จ่ายค่าเทอมทีคะ 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: การทำเรื่องลาออก
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Monday, 20 July 2009, 08:44AM
 

ควรจะสอบถามที่ศูนย์บริการการศึกษานะคะ