รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
การแนบไฟล์ในโปรแกรม
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 2 December 2003, 08:39AM
 

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน
           หากท่านต้องการแนบไฟล์ในโปรแกรม Moodle นี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งงานที่อาจารย์สั่งงาน หรือการแนบไฟล์ในกระทู้ ขอให้ท่านแนบไฟล์ที่มีชื่อเป็น "ภาษาอังกฤษ" เท่านั้น มิฉะนั้นระบบจะทำงานไม่ถูกต้อง กล่าวคือ ระบบไม่สามารถเปิดไฟล์ที่มีชื่อเป็นภาษาไทย ได้

           จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย