ESR
การจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ประเทศไทย
 

สำหรับเพื่อนนักศึกษา ผู้ใดที่คิดว่าอยากจะหาประสบการณ์ดีๆนะครับ  โดยเฉพาะ วิศวฯคอม  วิทยาการคอม และ IT
มีรายการดีๆมาแนะนำนะครับ   เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะ 30,000 ครับ 

Welcome to ACM ICPC !

การจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ประเทศไทย

10-11 สิงหาคม 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตภูเก็ต (ม.อ. ภูเก็ต)

        การจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมในระดับอุดมศึกษา ACM-ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest) เป็นการจัดการจัดแข่งขันที่มีชื่อเสียงที่สุดและมีการจัดแข่งสม่ำเสมอทุกปี ซึ่งมีการจัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับชาติ ทวีป รวมถึง การชิงชนะเลิศในระดับโลก การจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ประเทศไทยเพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นไปสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยให้สนใจและเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะและความสามารถในการเขียนโปรแกรมของนิสิต นักศึกษา
2. เพื่อกระตุ้นความสนใจด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา
3. เพื่อสร้างกิจกรรมทางวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับมหาวิทยาลัยและประเทศ
4. เพื่อเป็นเวทีในการสร้างนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ของประเทศและเตรียมตัวในการไปแข่งในระดับภาคพื้นเอเชีย ต่อไป
5. เพื่อนำไปสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับเอเชียในปลายปี 2552
6. เพื่อสามารถเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันระดับโลกในโอกาสต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

• กระตุ้นความสนใจของนักศึกษาในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
• สร้างกิจกรรมทางวิชาการเพื่อให้นิสิต นักศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการโปรแกรมมีเวทีในการแสดงความสามารถ
• ช่วยฝึกฝนทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับอุดมศึกษา
• ช่วยยกระดับมาตรฐานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศ
• เป็นโครงการนำร่องที่จะสนับสนุนให้สามารถจัดกิจกรรมแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับเอเชียและ ระดับโลกในอนาคตต่อไป

ถ้าคิดว่าแน่  รายการนี้ไม่ควรพลาดครับ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.acmicpc-thailand.org/

เกี่ยวกับการแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขัน
วิธีการสมัคร
รางวัล
กฎการแข่งขัน
สภาพแวดล้อมของการแข่งขัน
สนับสนุนการแข่งขันติดต่อ
ร่างกำหนดการ
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม