รูปภาพของ54140777 นายณรงค์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ : Narongrit Chuenarom
ตอบ: ไม่มีรายวิชา ENG-101 (4&5) AJ.ROB เครียด!!
  ของผมด้วยคับช่วยหน่อยคับ