รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
วิธีแก้ปัญหากรณีเปิดไฟล์ .pdf ไม่ได้
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 2 June 2009, 03:18PM
  สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ .pdf ใน mLearing ได้ ขอให้ติดตั้ง Acrobat Reader version 9 โดยสามารถ download ไฟล์ได้ที่ http://mlearning.wu.ac.th/docs/AdbeRdr90.exe