รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
การใช้งานกระดานข่าวในรายวิชา
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Wednesday, 7 January 2009, 06:12PM
 

เรียน อาจารย์ทุกท่าน

           เนื่องจากในระบบใหม่นี้ กระดานข่าว ที่ระบบสร้างให้ตอนสร้างรายวิชา เป็นกระดานที่ผู้สอนสามารถตั้งกระทู้ และ ตอบกระทู้ได้ผู้เดียวเท่านั้น

           หากต้องการให้นักศึกษาสามารถตั้งกระทู้ และ ตอบกระทู้ได้ ขอให้อาจารย์ เพิ่มกิจกรรม --> กระดานเสวนา ใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย