รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ขอความร่วมมือในการแก้ไขประเภทวิชา
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Wednesday, 24 December 2008, 10:46AM
 

เรียน อาจารย์ทุกท่าน

     เนื่องจากระบบได้กำหนดประเภทของรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการรายงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยแบ่งประเภทวิชา ออกเป็น สำนักวิชา => ระดับการศึกษา (ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา) => หลักสูตรการศึกษาของแต่ละระดับการศึกษา เช่น

สำนักวิชาการจัดการ => ปริญญาตรี => บัญชี

     จึงขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านช่วยแก้ไขประเภทวิชาให้ตรงกับประเภทที่กำหนดไว้ให้ตามเมนู คู่มือ => วิธีแก้ไขประเภทวิชา หากไม่มีประเภทวิชาให้ท่านเลือกหรือชื่อประเภทวิชาไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งได้ที่ นางสาวนวพร กิตติพัฒนบวร ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.3441 หรือ อีเมล :  knawapho@wu.ac.th

      ขออภัยในความไม่สะดวก และขอบคุณมา ณ ที่นี้