คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip หน้าหลักSkip การจัดการระบบ

การจัดการระบบ

Skip ค้นกระดานเสวนา

ค้นกระดานเสวนา


การค้นหาขั้นสูงช่วยเหลือ การค้นหาขั้นสูง (หน้าต่างใหม่)
Skip ประเภทของรายวิชาSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
แนะนำวิธีการ download ไฟล์ออกจากระบบ WU mLearning
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 10 October 2017, 02:41PM
 
แนะนำวิธีการ download ไฟล์ออกจากระบบ WU mLearning ได้โดย คลิกที่นี่
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
แจ้งปิดให้บริการระบบ WU mLearning ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม เป็นต้นไป
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Wednesday, 4 October 2017, 11:09AM
 
เรียน ผู้ใช้บิการทุกท่าน
ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการการเรียนรู้เดิม WU mLearning (http://mlearning.wu.ac.th) เป็นระบบ WU eLearning (https://elearning.wu.ac.th) เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น โดยจะเริ่มเปิดให้บริการระบบใหม่ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ปิดให้บริการระบบเดิมตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เป็นต้นไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ขณะนี้ได้สิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2560 แล้ว ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจึงขอแจ้งปิดให้บริการระบบ WU mLearning เดิม ในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ใช้บริการที่ต้องการสร้างรายวิชาใหม่ สามารถสร้างรายวิชาขึ้นได้ในระบบ WU eLearning โดยศึกษาคู่มือการใช้งานเบื้องต้นจากระบบดังกล่าว และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางนวพร ไชยเสน เจ้าหน้าทิ่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โทร. 3441 อีเมล: knawapho@wu.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ปิดให้บริการระบบ WU mLearning ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 ก.ค.2560 เวลา 19.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 2560 เวลา 22.00 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Wednesday, 19 July 2017, 11:36AM
 

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

เนื่องจากส่วนอาคารสถานที่จะทำการเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองภายในอาคารคอมพิวเตอร์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. ซึ่งมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในอาคารคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องเตรียมการก่อนที่จะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า จึงขอแจ้งปิดให้บริการระบบ WU mLearning ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 ก.ค.2560 เวลา 19.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 2560 เวลา 22.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
การใช้งานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 60)
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 11 July 2017, 11:13AM
 

ขั้นตอนการใช้งานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 60)

1. ให้ลงทะเบียน WU Pass ก่อน โดยลงทะเบียนได้โดย คลิกที่นี่

2. นำรหัสนักศึกษา และ รหัสผ่านที่ลงทะเบียน Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ WU mLearning

3. อ่านข้อตกลงการใช้งานได้โดย คลิกที่นี่

มีปัญหาการลงทะเบียน WU Pass หรือลืมรหัสผ่านสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล Call Center 3400

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
เปลี่ยนแปลงการให้บริการระบบ WU mLearning และขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ WU eLearning ขั้นพื้นฐาน
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 20 June 2017, 03:10PM
  เนื่องด้วยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้ทำการปรับปรุงระบบบริหารจัดการการเรียนรู้จากเดิม คือ WU mLearning (http://mlearning.wu.ac.th) เป็นระบบ WU eLearning (https://elearning.wu.ac.th) ซึ่งได้พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีความทันสมัยมากขึ้น และสามารถนำมาใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ โดยมีแนวทางการให้บริการดังนี้

1. ระบบ WU mLearning เดิม จะให้บริการเฉพาะรายวิชาที่เปิดใช้งานอยู่แล้วจนถึงภาคการศึกษาที่ 1/2560 และปิดให้บริการตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เป็นต้นไป
2. ระบบ WU eLearning ซึ่งเป็นระบบที่นำมาใช้ทดแทน จะเริ่มเปิดให้บริการในภาคการศึกษาที่ 1/2560 เป็นต้นไป
3. ผู้ใช้บริการที่ต้องการสร้างรายวิชาใหม่ สามารถสร้างรายวิชาได้ในระบบ WU eLearning โดยสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานเบื้องต้นจากระบบดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ WU eLearning ขั้นพื้นฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง E-Testing 1 อาคารคอมพิวเตอร์ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/E57rxA ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนวพร ไชยเสน โทร. 3441 อีเมล: knawapho@wu.ac.th จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมอบรมดังกล่าว จะขอบคุณยิ่ง
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 20 June 2017, 10:09AM
 
เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 เพื่อสำรองข้อมูลระบบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ knawapho@wu.ac.th หรือ โทร.ภายใน 3441
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning วันที่ 2-4 มีนาคม 2560
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Thursday, 16 February 2017, 10:50AM
 
เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

      แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 2-4 มีนาคม 2560 เพื่อสำรองข้อมูลระบบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

     หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ knawapho@wu.ac.th หรือ โทร.ภายใน 3441
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Thursday, 23 June 2016, 08:37AM
 
เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

      แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 เพื่อสำรองข้อมูลระบบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

     หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ knawapho@wu.ac.th หรือ โทร.ภายใน 3441
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning 28-30 ธันวาคม 2558
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Wednesday, 16 December 2015, 11:06AM
 
เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

      แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 28 ธันวาคม 09.00 น. - 30 ธันวาคม 2558 เวลา 24.00 น. เพื่อสำรองข้อมูลระบบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

     หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ knawapho@wu.ac.th หรือ โทร.ภายใน 3441
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning 4-6 สิงหาคม 2558
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Friday, 17 July 2015, 09:08AM
 

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 4 สิงหาคม 09.00 น. - 6 สิงหาคม 2558 เวลา 24.00 น. เพื่อสำรองข้อมูลระบบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ knawapho@wu.ac.th หรือ โทร.ภายใน 3441


Skip เข้าสู่ระบบSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Skip กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม ตั้งแต่ Monday, 15 October 2018, 08:55AM

ไม่มีอะไรใหม่นับตั้งแต่คุณล็อกอินครั้งสุดท้าย