ECE-351 Operating Systems
(ECE-351)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

Slide 3

แนะนำเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และผู้ใช้โครงสร้างของการประมวลผลกระบวนการและภาวะพร้อมกันการเรียกโปรแกรมระบบการจัดการหน่วยความจำหน่วยความจำเสมือนจริงการจัดการอินพุตและเอาท์พุตการจัดการสัญญาณขัดจังหวะโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์เงื่อนไขที่ทำให้ระบบหยุดทำงานการป้องกันแหล่งเก็บข้อมูลระบบปฏิบัติการเชิงเวลาจริง

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน