พื้นฐานการบำบัดด้วยการออกกำลังกาย
(PTH-206)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาหลักการทั่วไป และแนวทางการออกกำลังกายที่เกี่ยวข้องในระบบกระดูกกล้ามเนื้อและข้อต่อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด และฝึกปฏิบัติออกแบบท่า การแขวน การตรึง โมเมนตัมการเคลื่อนไหวแขน ขา จัดโปรแกรมตลอดจนแนะนำการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยทางระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อ และผู้ป่วยในภาวะอื่น ๆ ที่พบบ่อยในทางกายภาพบำบัด

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน