ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม(Lab)
(MAT-212)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

เครื่องมือและซอฟท์แวร์ทางด้านสถิติสำหรับวิศวกกรม

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้