ประเภทย่อย
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา

หน้า:  1  2  3  4  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
Engineering Drawing Iรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Using Test
Using Test
Using Test
Engineering Mechanics I: Statics (กลศาสตร์วิศวกรรม 1)
Engineering Mechanics I: Statics (กลศาสตร์วิศวกรรม 1)
Engineering Mechanics I: Statics (กลศาสตร์วิศวกรรม 1)
Engineering Electronics IIข้อมูล
2204-312 Internet Programmingบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
CVE-341 Hydrology บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
CVE-441 Hydraulic Engineeringบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
2403-212 Electric Circuit Theory Iข้อมูล
2403-251 Engineering Electronics Iข้อมูล
2403-322 Electric Machine Laboratory Iข้อมูล
2403-432 Industrial Instrumentation and Control Systemsข้อมูล
2403-435 Computer Application in Control Systemsข้อมูล
2403-446 Data Communicationsบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ECE-351 Operating Systemsบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ECE-353 / 2407-312 Analysis and Design Algorithmsบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
2407-315 / ECE-356 Computer Programming Technologiesบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล