ประเภทย่อย
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา

หน้า:  1  2  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
Seminarข้อมูล
Non-ruminant Nutritionรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Laboratory of Experimental Designsรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เทคโนโลยีไขมันและน้ำมันบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
2303-492SeminarBiotech 2304-392 SeminarFoodรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ชื่อรายวิชา Experimental Designsรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
สถิติสำหรับการทดลองรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
มีนวิทยาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมงบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ำ1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Food Engineeringรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Fundamental of Plant Pathologyรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
อาหารสัตว์น้ำข้อมูล
Process Engineering 1ข้อมูล
การเลี้ยงปลาสวยงามบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์น้ำบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การควบคุมและประกันคุณภาพอาหารบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอาหารบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล