ประเภทย่อย
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา

หน้า:  1  2  3  4  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
DIM-101 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ 1/2559_อ.ดร.สุธัญญาข้อมูล
วิธีการวิจัยและสถิติสำหรับงานสารสนเทศ
กฏหมายและจริยธรรมทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
หลักการสื่อสาร เทอม 2/56
IFM-494 Information Management Project เทอม 3/2555ข้อมูล
Cooperative Education การจัดการสารสนเทศบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
IM Conceptรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Public Relations Planningรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
วิชา การสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Computer Programmingข้อมูล
Computer Programmingรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Computer Programming 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Computer Programming IIบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
CS'46รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
CS'48รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
CSC-101 Fundamental of Computer Technology (Lab)
Current Topics in Information Management IIIรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Electronic Commerceข้อมูล