ประเภทย่อย
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา

หน้า:  1  2  3  4  5  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
TOI-101 Tourism Industryข้อมูล
Logistics and Supply chain management ( LGT311-Term 3/2559 )
Procurement Management ( LGT321-Term3/2557 )
BUS-201/MGT-202 กฎหมายธุรกิจ/ กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 3/2557ข้อมูล
BUS-201/ MGT-202 กฎหมายธุรกิจ/กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 1/2557 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
หลักการตลาด (ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์)ข้อมูล
Logistics and Supply Chain Management
TOI-203 Tourist Behaviors and Cross Cultural Communication พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมข้อมูล
Economic Thoughts 2015ข้อมูล
TOI-102 จิตวิทยาและความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวข้อมูล
นโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศข้อมูล
การประเมินผลกระทบทางการท่องเที่ยว ข้อมูล
ทฤษฎีและนโยบายการเงินข้อมูล
Purchasing and Material Management ( 02/2553 )ข้อมูล
Research in Operations ( OSM )ข้อมูล
Logistics managementข้อมูล
ฐานข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา สำนักวิชาการจัดการข้อมูล
TRM 422 Tourist Destination Planning and Developmentข้อมูล
Thai History and Thai Heritage for Tourismบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล