ประเภทย่อย
แพทยศาสตร์

หน้า:  1  2  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
Epidemiology and Biostatistics (PCS 221) | Dr. Udomsak Saengow บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
Principles of Pharmacology
Principles of Pharmacology/Werawathข้อมูล
Embryo-kulwadeeข้อมูล
Principles of Pharmacologyข้อมูล
Principles of Immunologyข้อมูล
HMS7
HMS7
biochemistry
Biomechanics_PowerLabรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
cellบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
Cell environment
Cycle of Lifeข้อมูล
Diagnostic Radiology
head and neck anatomy
Histology of respiratory systemข้อมูล
HMS317
Hormones-adrenal medulla-in metabolismรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
Introductory to biochemistryข้อมูล
nutrition metabolism