ประเภทย่อย
ปริญญาตรี

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
PCS-218 Kidney function 56ข้อมูล
PCS-218 Kidney function 56ข้อมูล
Musculoskeletal System 2
PCS-218 Kidney function 56ข้อมูล
USMLE step 1 - 2012
PCS-216
Neuroscienceรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
Human Medical Science 3รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
Introduction to Basic Medical Scienceรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Disorders of Endocrine, Urinary and Reproductive Systemรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Clinic tutorial by Surasak Vijitpongjinda,Md.รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
Integumentary, Connective Tissue and Musculoskeletal System 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Principles of Immunologyรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ชื่อรายวิชาสรีรวิทยา
Psychology
test
renal system
ชื่อรายวิชา inttroduction to anatomy
ชื่อรายวิชาสรีรวิทยาข้อมูล
PCS-223 Embryology and Genetics in Medicineรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล