ประเภทย่อย
ปริญญาตรี

หน้า:  1  2  3  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
รายงานยา
Imaging Technologyข้อมูล
Course ทั่วไป
อบรม m learning
Histology of blood and lymphข้อมูล
อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Forensic Medicineรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Principles of Microbiology and Parasitology_Parasitology Part
Introduction to Basic Medical Science-2014รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ชื่อรายวิชา
Principle of microbiology and parasitology (Prasit Na-Ek)ข้อมูล
พันธุศาสตร์ 57ข้อมูล
Dermatology & Integumentary Systemรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Urinary and Reproductive Systemรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Alimentary System and Nutritionรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Respiratory Systemรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Endocrine Systemรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Cardiovascular Systemรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Neuroscienceรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Integumentary, Connective Tissue and Musculoskeletal System I-2556รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล