คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip หน้าหลักSkip การจัดการระบบ

การจัดการระบบ

Skip ค้นกระดานเสวนา

ค้นกระดานเสวนา


การค้นหาขั้นสูงช่วยเหลือ การค้นหาขั้นสูง (หน้าต่างใหม่)
Skip ประเภทของรายวิชาSkip สมาชิกออนไลน์

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ปิดให้บริการระบบ WU mLearning ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 ก.ค.2560 เวลา 19.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 2560 เวลา 22.00 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Wednesday, 19 July 2017, 11:36AM
 

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

เนื่องจากส่วนอาคารสถานที่จะทำการเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองภายในอาคารคอมพิวเตอร์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. ซึ่งมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในอาคารคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องเตรียมการก่อนที่จะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า จึงขอแจ้งปิดให้บริการระบบ WU mLearning ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 ก.ค.2560 เวลา 19.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 2560 เวลา 22.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
การใช้งานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 60)
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 11 July 2017, 11:13AM
 

ขั้นตอนการใช้งานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 60)

1. ให้ลงทะเบียน WU Pass ก่อน โดยลงทะเบียนได้โดย คลิกที่นี่

2. นำรหัสนักศึกษา และ รหัสผ่านที่ลงทะเบียน Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ WU mLearning

3. อ่านข้อตกลงการใช้งานได้โดย คลิกที่นี่

มีปัญหาการลงทะเบียน WU Pass หรือลืมรหัสผ่านสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล Call Center 3400

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
เปลี่ยนแปลงการให้บริการระบบ WU mLearning และขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ WU eLearning ขั้นพื้นฐาน
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 20 June 2017, 03:10PM
  เนื่องด้วยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้ทำการปรับปรุงระบบบริหารจัดการการเรียนรู้จากเดิม คือ WU mLearning (http://mlearning.wu.ac.th) เป็นระบบ WU eLearning (https://elearning.wu.ac.th) ซึ่งได้พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีความทันสมัยมากขึ้น และสามารถนำมาใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ โดยมีแนวทางการให้บริการดังนี้

1. ระบบ WU mLearning เดิม จะให้บริการเฉพาะรายวิชาที่เปิดใช้งานอยู่แล้วจนถึงภาคการศึกษาที่ 1/2560 และปิดให้บริการตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เป็นต้นไป
2. ระบบ WU eLearning ซึ่งเป็นระบบที่นำมาใช้ทดแทน จะเริ่มเปิดให้บริการในภาคการศึกษาที่ 1/2560 เป็นต้นไป
3. ผู้ใช้บริการที่ต้องการสร้างรายวิชาใหม่ สามารถสร้างรายวิชาได้ในระบบ WU eLearning โดยสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานเบื้องต้นจากระบบดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ WU eLearning ขั้นพื้นฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง E-Testing 1 อาคารคอมพิวเตอร์ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/E57rxA ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนวพร ไชยเสน โทร. 3441 อีเมล: knawapho@wu.ac.th จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมอบรมดังกล่าว จะขอบคุณยิ่ง
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 20 June 2017, 10:09AM
 
เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 เพื่อสำรองข้อมูลระบบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ knawapho@wu.ac.th หรือ โทร.ภายใน 3441
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning วันที่ 2-4 มีนาคม 2560
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Thursday, 16 February 2017, 10:50AM
 
เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

      แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 2-4 มีนาคม 2560 เพื่อสำรองข้อมูลระบบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

     หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ knawapho@wu.ac.th หรือ โทร.ภายใน 3441
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Thursday, 23 June 2016, 08:37AM
 
เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

      แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 เพื่อสำรองข้อมูลระบบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

     หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ knawapho@wu.ac.th หรือ โทร.ภายใน 3441
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning 28-30 ธันวาคม 2558
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Wednesday, 16 December 2015, 11:06AM
 
เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

      แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 28 ธันวาคม 09.00 น. - 30 ธันวาคม 2558 เวลา 24.00 น. เพื่อสำรองข้อมูลระบบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

     หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ knawapho@wu.ac.th หรือ โทร.ภายใน 3441
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning 4-6 สิงหาคม 2558
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Friday, 17 July 2015, 09:08AM
 

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 4 สิงหาคม 09.00 น. - 6 สิงหาคม 2558 เวลา 24.00 น. เพื่อสำรองข้อมูลระบบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ knawapho@wu.ac.th หรือ โทร.ภายใน 3441

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
การใช้งานสำหรับอาจารย์และการเปิดรายวิชาให้นักศึกษาเข้าใช้งาน
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 14 May 2013, 11:07AM
 

เรียน อาจารย์ทุกท่าน

หากอาจารย์ท่านใดต้องการเข้าใช้งานระบบ สามารถแจ้งความจำนงมาได้ที่ 
- นวพร ไชยเสน ฝ่ายพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
โดยขอให้ท่านส่งข้อมูลของท่านมาทาง email : knawapho@wu.ac.th โดยแจ้งชื่อ-สกุล ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นทางผู้ดูแลระบบจะแจ้งรายละเอียดการใช้งานไปให้ท่านตาม email ที่ท่านส่งมา โดยในการเข้าใช้งานระบบจะใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกันกับระบบเมล์ของมหาวิทยาลัย

ในระบบ mLearning เปรียบเสมือนการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวของรายวิชาที่อาจารย์สอนซึ่งไม่ได้อิงกับระบบของศูนย์บริการการศึกษาแต่อย่างใด อาจารย์สามารถสร้างรายวิชาได้เอง

เมื่อท่านต้องการให้นักศึกษาเข้ามาในรายวิชาของท่าน ให้ทำตามขั้นตอน ดังนี้

        1. สร้างรายวิชาที่ต้องการในระบบ (อ่านคู่มือได้จากหน้าหลัก -->คู่มือการใช้งานสำหรับผู้สอน http://mlearning.wu.ac.th/moodle145/mod/resource/view.php?id=617)

             กรณี*รหัสแทนรายวิชา*ซ้ำกับอาจารย์ท่านอื่นที่เคยสอนมาในภาคการศึกษาก่อนหน้านี้ สามารถดัดแปลงรหัสแทนวิชาเป็นอย่างอื่นได้ เช่น ABC-111 มีอยู่แล้ว อาจจะเปลี่ยนเป็น ABC111 หรือ ABC-111(W) หรืออื่นใดที่สื่อความหมายให้อาจารย์สามารถจำได้
            และแนะนำให้ *ตั้งชื่อรายวิชาให้มีรหัสวิชานำหน้า* เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นหาได้ง่าย เช่น  ABC-111 Introduction to Moodle

         2. แจ้งความจำนงไปที่ knawapho@wu.ac.th โดยแจ้ง 
             - รหัสแทนรายวิชา และชื่อวิชาที่สร้างไว้ในระบบ mLearning 
             - รหัสวิชา ชื่อวิชา และกลุ่ม ที่ให้นักศึกษาเข้ามาเรียน
       
         จากนั้นจะนำข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของอาจารย์เข้าสู่ระบบให้ค่ะ

         หมายเหตุ หากในภาคการศึกษาถัดไปยังใช้รายวิชาที่เคยสร้างไว้ใน mLearning ขอให้อาจารย์ช่วยแจ้งทุกครั้งที่ต้องการนำรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง เนื่องจากระบบไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลโดยตรงกับระบบของศูนย์บริการการศึกษา

 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ knawapho@wu.ac.th หรือโทร.3441 ได้ค่ะ

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้บริการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Wednesday, 8 May 2013, 10:04AM
 

งานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้บริการสร้างรายวิชาด้วย mLearning-Moodle และสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาอื่น ๆ

อาจารย์ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่คุณชัชสันต์ จันทร์เรืองฤทธิ์  งานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาชั้น 1 โทร.3306-3307


Skip เข้าสู่ระบบSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 วันนี้ Thursday, 21 September 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Skip กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม ตั้งแต่ Tuesday, 19 September 2017, 02:05PM

ไม่มีอะไรใหม่นับตั้งแต่คุณล็อกอินครั้งสุดท้าย